Kontakt 

DRDA-STAIS s.r.o.

Praskolesy č.p. 38

267 54  Praskolesy

 

IČO: 256 49 108

 

Mobil:    603 489 587           

E-mail:  info@drdasanace.cz

URL:     www.drdasanace.cz