Rozpočty 

Co nabízíme:

Fyzickým osobám:

  • zpracování nezávislého stavebního rozpočtu, přesného výkazu
  • výměr nebo slepého rozpočtu pro výběr či kontrolu stavební firmy

Stavebním firmám:

  • zpracování stavebních rozpočtů pro nabídky nebo stavby

Projektantům:

  • zpracování výkazů výměr příp. celého stavebního rozpočtu

Zpracování rozpočtu staveb

Sestavení rozpočtu provádíme dle dodané projektové dokumentace, na základě konzultace se zodpovědnou osobou a po určení požadované podrobnosti zpracování a způsobu ocenění stavby. Projektovou dokumentaci lze dodat i e-mailem po Internetu jako PDF, DWG a zpracování rozpočtu lze uskutečnit, též prostřednictvím Internetu.

Položky oceňujeme dle ceníků ÚRS Praha, RTS Brno, CALIDA. Dle přání lze libovolně upravovat vstupy položek a sazby režií. Výstupy tzn. Rozpočty včetně hramonogramu prací můžeme dodat tiskem, zaslat e-mailem v provedení souboru Excel, textovém souboru, na CD nebo DVD.

Cena za zpracování rozpočtu se stanoví v závislosti na individuálních podmínkách stavby tzn. množství rozpočtových položek, zpracování výkazu výměr k položkám stavebních prací, dle složitosti a podrobnosti zpracování rozpočtu. Zpracujeme pro Vás stavební rozpočet a výkaz výměr, předáme Vám ve Vámi požadovaném termínu a formátu.


Sestavení položkového rozpočtu a zpracování výkazu výměr (bez ZTI, ÚT, VZT a ELEKTRO, ale i tyto rozpočty je možné zpracovat).

Základní sazby viz tabulka:

do     1 mil. Kč   2.500,- Kč
do     5 mil. Kč   6.500,- Kč
do    10 mil. Kč  11.000,- Kč
do    20 mil. Kč  16.000,- Kč
do    50 mil. Kč  25.000,- Kč
do   100 mil. Kč  40.000,- Kč
nad 100 mil. Kč individuálně


Cena za zpracování výkazu výměr a sestavení položkového rozpočtu pro rekonstrukce staveb je základní sazba navýšena o 25%.

Cena za zpracování výkazu výměr a sestavení položkového rozpočtu na základě dokumentace pro stavební povolení je základní sazba navýšena o 15%.

Cena za ocenění slepého rozpočtu (dodá objednatel) je 20% ze základní sazby, minimálně 2.000,- Kč.

Uvedené ceny jsou bez DPH a sazba DPH pro rozpočtářské práce je 20%.

Konzultace na stavbách, kontrolní činnost v oblasti cen staveb je sazba 250,- Kč / hod.

Dopravné v případě jízdy na objekty (stavby) je 9,- Kč / km.

Pokud budete mít zájem o spolupráci, kontaktujte nás.